Algemene
en verkoopsvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: ATELIER 27 SPRL enerzijds en anderzijds de Internetgebruikers die een product aankopen via deze website.

1. Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan de klant terecht bij de ATELIER 27 SPRL klantendienst: via email opinfo@sitondesign.com of telefonisch op het nummer +32(0)4 224 19 15. ATELIER 27 SPRL zal elke klant met plezier helpen.

2. Onze Producten

Alle producten die door ATELIER 27 SPRL aangeboden worden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kan ATELIER 27 SPRL niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Alle producten die door ATELIER 27 SPRL aangeboden worden zijn legaal conform de Belgische wetgeving. Buitenlandse kopers dienen steeds de wetten in hun eigen land te consulteren indien zij twijfelen aan de legaliteit van hun aankoop in eigen land.

ATELIER 27 SPRL kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze site.

3. Onze Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. Voor klanten uit de EU wordt de BTW inbegrepen. Voor landen buiten de EU, betaalt u geen BTW (21%) maar onze transportpartner zal douanerechten en andere lokale taksen aanrekenen bij levering. De pijzen zijn exclusief vervoerkosten. De vervoerkosten veranderen volgens het land van bestemming. De vervoerkosten zijn gratis voor aankopen boven 300€. Dit kan op elk ogenblik geraadpleegd worden in uw boodschappenmandje.

4. De Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en ATELIER 27 SPRL wanneer ATELIER 27 SPRL de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn website. ATELIER 27 SPRL zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. ATELIER 27 SPRL behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze site verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

5. Dekking van het aanbod

De landen die onder het aanbod van ATELIER 27 SPRL vallen zijn de volgende:
Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Nederland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Turkije. Alle bestellingen vanuit een land buiten de geografische streek hierboven bepaald moeten via e-mail verstuurd worden. ATELIER 27 SPRL zal een e-mail terugsturen om de tarieven en voorwaarden te doen kennen.

6. Veilig Betalen

Bij ATELIER 27 SPRL staat veilig betalen centraal. Daarom wordt beroep gedaan op een gecertificeerd bedrijf voor de verwerking van de betalingen: Ogone (www.ogone.be) dat instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van ATELIER 27 SPRL krijgen NOOIT uw kredietkaartnummer te zien. De volgende betalingsmethodes worden aanvaard: Visa, Eurocard/Mastercard, Bancontact/Mister Cash, Bankoverschrijving.

Over Ogone 
De site waarop u momenteel uw aankopen verricht, gebruikt de oplossing e-Commerce van Ogone, algemeen gekend door de voornaamste spelers van de financiële wereld. Deze oplossing werd ontwikkeld om u in staat te stellen uw betalingen in een ergonomische en gebruiksvriendelijke omgeving te doen, met een optimale veiligheid en respect voor de persoonlijke levenssfeer. Ogone e-Commerce is de betaaloplossing die gebruikt wordt door duizenden commerciële websites on line. U herkent die websites dankzij het logo hierna en de vermelding « Payment Processed by Ogone », die allebei op de betaalpagina staan.

Als grootste speler in de wereld van de elektronische handel in Europa en marktleider in het domein van de beveiligde betalingen, is Ogone lid of deelnemer van FEVAD, APECA en ACSEL in Frankrijk, van BeCommerce en FeWEB in België en van de Thuiswinkel.org in Nederland. Ogone is een technische dienstverlener, en neemt geen betwistingen in verband met de bestellingen op zich. Die moeten rechtstreeks met de handelaar en/of uw bank geregeld worden. In geval van problemen in verband met bijvoorbeeld de levering van de goederen, raden wij u het volgende aan:

  1. Neem contact op met de handelaar op de adressen die u op zijn website of op de bevestigingsmeldingen vindt.
  2. Indien u niet het gewenste resultaat bekomt bij de handelaar, neem dan contact op met uw bank die u zal informeren over de stappen die u moet volgen.

U kunt evenwel contact met ons opnemen in verband met de betaaldienst via het e-mail adressupport@ogone.com . Uw suggesties zijn altijd welkom zodat wij onze dienstverlening nog kunnen verbeteren. Indien u meer informatie wenst in verband met Ogone en haar oplossingen voor veilige betalingen, aarzel dan niet om een kijkje te nemen op www.ogone.com.

Veiligheid: 

Ons vak bestaat erin om de overdracht van uw financiële gegevens in alle vertrouwelijkheid te verzekeren. Daartoe ontwikkelt Ogone betaaloplossingen die berusten op de meest veeleisende veiligheidsstandaards. De oplossingen van Ogone doen immers een beroep op krachtige gegevenscoderingsprotocollen die de vertrouwelijkheid van uw financiële gegevens verzekeren en het voorwerp uitmaken van de veiligheidcertificaties die vereist worden door de internationale financiële instellingen Visa, MasterCard en American Express. Uw financiële gegevens worden enkel uitgewisseld tussen Ogone en de betrokken financiële instellingen. De handelaar (dat wil zeggen de website waarop u uw aankopen doet) heeft geen toegang tot uw vertrouwelijke gegevens. Deze uitwisselingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Zo kunt u vanaf uw navigator nagaan of u zich in een beveiligde zone bevindt, wanneer er u gevraagd wordt om het nummer van uw kredietkaart in te voeren. Deze zones zijn herkenbaar dankzij het adres dat dan begint met https en "secure.ogone.com" bevat, evenals door een gesloten hangslot of een sleutel onderaan op uw navigator. Voor uw veiligheid gaat Ogone na of de verbinding met uw navigator goed beveiligd is vooraleer uw financiële gegevens verzonden worden.

7. Transport en Levering

7.1. Transport kosten (in €, BTW inbegrepen)

 
Bestemming Prijs < 300 € Prijs ≥ 300 €
Duitsland 6,90 € Gratis
Italië 19,90 € 99 €
Oostenrijk 9,90 € 49 €
Luxemburg 6,90 € Gratis
België 6,90 € Gratis
Denemarken 9,90 € 69 €
Spanje 24,90 € 99 €
Polen 19,90 € 99 €
Frankrijk 9,90 € Gratis
Groot-Brittannië 13,90 € 25 €
Slovakije 21,90 € 150 €
Slovenië 21,90 € 150 €
Nederlands 6,90 € Gratis
Zwitserse 40 € 99 €
Ierland 19,90 € 39 €
Tsjechië 19,90 € 99€

7.2. Levering termijn :

De gekochte producten worden binnen de aangegeven termijn aangetekend of via koeriersdienst geleverd op het leveringsadres dat de koper opgeeft bij bestelling. De maximale leveringstermijn wordt steeds bij ieder product aangegeven. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Indien de bestelling hierdoor echter niet binnen de 30 werkdagen zou kunnen geleverd worden, zal ATELIER 27 SPRL het niet voorradige artikel apart aan de koper toesturen na deze termijn.

Bij uitputting van de voorraad of indien een goed niet binnen de levering termijn vermeld op de website geleverd kan worden, neemt ATELIER 27 SPRL contact op met de koper om een aanvaardbare leveringstermijn overeen te komen of om de bestelling zonder enige kost te annuleren. ATELIER 27 SPRL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

A. Voorradig artikelen :
De voorradige goederen komen binnen de 1 tot 5 werkdagen aan. De termijn hangt af van de bestemming. De levering termijn begint vanaf de bevestiging van het aanbod door de koper.

B. Niet voorradig artikelen :
Voor de niet voorradige goederen, moet de levering termijn van onze fabrikanten toegevoegd worden. Deze extra termijn kan variëren volgens het product. Bij elke artikel beschrijving wordt de globaal geschatte termijn aangegeven. Deze termijn kan korter zijn indien de fabrikant het artikel in zijn eigen voorraad heeft. Gewoonlijk, varieert de termijn van 1 tot 4 weken voor niet voorradige kleine artikelen en van 4 tot 10 weken voor niet voorradige grotere artikelen.


7.3. Verzending en Transport :

ATELIER 27 SPRL biedt een verzekerde transportservice voor de aangekochte producten. Hiervoor wordt beroep gedaan op gerenommeerde transportbedrijven en koeriersdiensten. Producten kunnen in de geografische streek van het aanbod geleverd worden (zie hierboven punt 5). Alle zendingen gebeuren aangetekend. De koper dient dus steeds te tekenen voor ontvangst. De verzendingskosten worden steeds duidelijk vermeld bij bestelling. Eens dat de koper het bewijs van levering gedateert en getekend heeft wordt de levering als aanvaard door de koper beschouwd.


7.4. Verpaking en transport verzekering :

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet ATELIER 27 SPRL van een eventuele beschadiging binnen de 5 werkdagen op de hoogte brengen via email op info@sitondesign.com. ATELIER 27 SPRL houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. ATELIER 27 SPRL zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper.


7.5. Leveringsadres :

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan ATELIER 27 SPRL in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dit geval krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.


7.6. Afwezigheid van de koper bij de levering :

De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. In geval van afwezigheid, zal een bericht van afwezigheid in de brievenbus achtergelaten worden. Dan zal de koper via een telefoonnummer contact met de expediteur kunnen opnemen om een nieuwe afspraak binnen max. 5 dagen te maken. Ofwel, zal het pakket in een « Afhaalpunt » neergezet worden. In dit geval, zal de koper het packet moeten afhalen.

8. Annulatie van een bestelling

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. De koper (particulier niet professionneel) kan ATELIER 27 SPRL van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres info@sitondesign.com. De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met uw retourzending. Annulatie is niet mogelijk voor goederen die voor u speciaal gemaakt worden (=gepersonaliseerde producten). Indien dit het geval is, staat dit duidelijk vermeld op de productfiche die u ziet tijdens de bestelling. Bij annulatie van een bestelling zal ATELIER 27 SPRL binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de eventueel betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. ATELIER 27 SPRL betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd of indien het artikel beschadigd aankwam. ATELIER 27 SPRL kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden.

Verzendkosten :
De volgende transportkosten (zie tabel) worden gehanteerd. De transportverzekering bedraagt 1% van de waarde van de zending. Het zijn deze kosten die in mindering gebracht worden bij annulatie van de bestelling. Bestelling van meerdere producten resulteert meestal in verminderde transportkosten en geven recht op een korting. Deze korting wordt onmiddellijk zichtbaar gemaakt bij het bestellen. Transportkosten in Euro EXCLUSIEF verzekering, INCLUSIEF BTW (tenzij anders vermeld)

9. Retourzendingen

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van ATELIER 27 SPRL om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt. Wij raden u aan hiervoor een koeriersdienst in te schakelen en de zending te verzekeren. Voeg steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) toe. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Retouradres :
Sit On Design56, quai des Ardennes4020 Liège

10. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ATELIER 27 SPRL of rechthoudende derden.

11. Aansprakelijkheid

Les informations figurant sur ce site sont de nature générale. Elles ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et de ce fait, ne peuvent être considérées par le visiteur comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques. ATELIER 27 SPRL consent des efforts considérables pour mettre à la disposition des visiteurs des informations complètes, exactes, précises et actualisées. Si, malgré ces efforts, les informations fournies devaient contenir des erreurs ou que certaines informations devaient faire défaut, ATELIER 27 SPRL mettrait tout en œuvre pour rectifier la situation dans les plus brefs délais. Si vous constatez des erreurs dans les informations figurant sur le site, nous vous prions de bien vouloir contacter le gestionnaire du site (info@sitondesign.com). Le contenu du site, y compris les liens qu'il contient, sont susceptibles d'être adaptés, modifiés ou complétés à tout moment et ce, sans notification préalable. ATELIER 27 SPRL n'accorde aucune garantie quant au bon fonctionnement de son site. Elle ne peut être tenue responsable des inconvénients éventuels subis à ce sujet, pas plus que de l'indisponibilité temporaire du site ou des dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, résultant de la consultation de son site ou de l'utilisation des services qu'il propose. De même, ATELIER 27 SPRL ne peut en aucun cas être tenue responsable de tous dommages directs ou indirects, particuliers ou autres, découlant de l'utilisation de ce site ou de l'un des sites référencés, suite à l'activation des liens ou hyperliens qu'il contient, pas plus que des autres dommages potentiels, lesquels concernent, de façon non restrictive, les pertes, interruptions forcées, dommages aux programmes ou à d'autres données du système informatique, aux appareils, aux logiciels ou à d'autres équipements du visiteur. Le site web peut contenir des hyperliens renvoyant à des sites web ou à des pages de tiers ou y faisant indirectement référence. Le fait de créer des liens vers des sites ou des pages de tiers n'implique nullement une approbation implicite de leur contenu. ATELIER 27 SPRL déclare expressément n'avoir aucun contrôle sur le contenu et les caractéristiques de ces sites et, par conséquent, se dégage de toute responsabilité à ce sujet ou concernant un quelconque dommage résultant de leur utilisation. Les sites web de ATELIER 27 SPRL peuvent contenir des liens vers d'autres sites web qui ne sont pas gérés par lui. ATELIER 27 SPRL s'engage à n'échanger aucune donnée personnelle avec un quelconque de ces sites. ATELIER 27 SPRL met tout en œuvre pour mettre ses visiteurs en contact avec des sites web offrant un niveau de qualité et de confidentialité comparable au sien. ATELIER 27 SPRL ne peut être tenue responsable de l'usage qui est fait des services proposés sur ces autres sites.

12. Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Luik.